„Észre veszünk” – TANODA PROGRAM Kőbányán

A CIKK Egyesület szervezésében a kőbányai Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda koordinálásával, immár egy tanévet zár az újraindult Tanoda projekt.

A program célja a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek, továbbá az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A szervezők célokat, pályaorientációs lehetőségeket kínálnak és támogatják a fiatalokat készségeik és képességeik kibontakoztatásában. A CIKK egyesület a Radar Ifjúsági Irodában nem először bonyolít le Tanoda programot. A 2013-ban megkezdett, A kő hátán is… címmel indult Tanoda program folytatásaként indította el a VEKOP-7.3.2-16-2016-00025 azonosítószámmal pályázati támogatásban részesített programot. A projektben 30 gyermek (5-6-7. évfolyamos tanuló) számára biztosítja a Tanoda szolgáltatásait. Az előző évek tapasztalatai alapján a CIKK Egyesület nagyobb mértékben szeretné bevonni a programba a gyermekek szüleit is. Ennek érdekében a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodában (1108 Bp. Mádi u. 173.) június 1-én családi napot szerveznek a szülők és a Tanodában foglalkoztatott fiatalok részvételével.

A projekt során a gyerekek sokféle programon vehetnek részt:

  • kompetenciafejlesztő foglalkozások (szövegértés, matematikai-logikai gondolkodás, nyelvi készségek, informatika területén)
  • kirándulások és egyéb közösségi programok (nyári tábor, mozi, színház)
  • a projekt folyamán négy alkalommal a tanulók fejlesztő tréningen vesznek részt (önismereti, mentálhigiénés, drámapedagógiai, pályaorientációs területeken)
  • a részt vevő tanulók számára heti négy alkalommal uzsonnát is biztosítanak.

 

WP_20180504_13_36_21_Pro

Személyre szabott fejlesztés

A program célja, hogy a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak, képességeik és készségeik fejlődjenek. Fejlesztőpedagógus bevonásával személyre szabott, egyéni fejlesztési terv készült számukra, melyet a pedagógusok félévente felülvizsgálnak, illetve szükség esetén korrigálnak. A fejlesztőpedagóguson kívül több szaktanár és egy mentor is segíti a fejlesztő munkát, az iskolai felzárkóztatást, illetve igyekszik megelőzni a lemorzsolódást.

Az egyénileg, illetve kis csoportokban végzett fejlesztő munka hatékony segítséget nyújt a gyermekek önbizalmának, elfogadottságának, iskolai teljesítményének javításához, fejlesztéséhez.

Edényi László

CIKK Egyesület, elnök