Rólunk

 

A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért (CIKK) közhasznú Egyesület 2001-ben alakult. Egyesületünk célja, hogy az általunk szervezett főleg fiataloknak szóló foglalkozások önállóan gondolkodó érdekeikért bátran kiálló embereket formáljanak, és segítsék beilleszkedésüket a társadalomba.

Munkánk során egyre fontosabbnak éreztük, hogy a kerületben élő, vagy tanuló fiataloknak legyen egy közösségi tere, ahol szabadidejüket hasznos programokon tölthessék el, lehetőleg ingyenesen, illetve ahol szakemberek segíthessenek felmerülő nehézségeikben. Ennek érdekében a X. kerületi önkormányzat segítségével 2010 szeptemberében megnyitottuk a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát. A szeptemberi nyitás óta minden hétköznap, napi 8 órás nyitva tartással várja a hozzájuk betérő fiatalokat szinte bármilyen témában. A szélessávú internet elérés mellett pszichológiai, jogi, pályaorientációs tanácsadásra van lehetőség irodánkban.

 

Történetünk

A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért (CIKK) bíróságon bejegyzett közhasznú egyesület, mely 1999 őszén kezdett szerveződni egy országos középiskolai versenyre való felkészülés következtében. A Polgár a demokráciában verseny alkotmányossági, közéleti, emberi jogi, érdek- és jogérvényesítési témákból kívánt magas szintű felkészülést. A Zrínyi Miklós Gimnáziumban egy négy főből álló csapat sikerrel vette az akadályokat és egyre nagyobb népszerűségre tett szert. A versenyzők köré mind többen csoportosultak és az iskola diákjai megpróbáltak hathatós segítséget nyújtani a csapattagoknak. A csapat Civil Kurázsi néven megnyerte az országos versenyt, de a siker a mellettük álló tíz-egynéhány fiatal érdeme is volt. 2000. augusztus végén egy alakuló ülés keretében elfogadtuk az Alapszabályt, majd bejegyzett Egyesület lettünk.

 

Területek, melyeken dolgozunk

Környezetvédelmi jelleg: feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy a környezetvédelem tárgykörében is pozitív értékrenddel, életszemlélettel, egyéni felelősségtudattal ruházzuk fel a fiatalokat. Meggyőződésünk, hogy a gyakorlatias szellemű, játékos tapasztalatokra és élményekre épülő programjaink rendkívül hasznosak a társadalom környezeti tudatának formálásában. Ennek érdekében évente megrendezzük a Diákok a Tiszta Kőbányáért programunkat, melynek során egy hetes programban megszólítjuk a kerület iskoláit papírgyűjtési versenyben és egy nap kerületi szintű takarítási, tisztasági versenyen.

Évente megrendezett programjaink között szerepel a Polgár a helyi demokráciában verseny. Ezen a programon a kerületi általános iskolásokból álló 4 fős csapatok vesznek részt, melynek során számot adnak állampolgári és helytörténeti ismereteikről. 2013-tól a verseny döntőjét a kerületi polgármesteri hivatalban rendezzük.

Kőbányán a gazdasági-szociológiai helyzetből eredően igen magas a hátrányos helyzetű fiatalok aránya, és a kerületben nagyon kevés a kerületi szintű ifjúsági civil szervezet, amely a fiataloknak a társadalmi beilleszkedését elősegítené.

Munkánk során egyre fontosabbnak éreztük, hogy a kerületben élő, vagy tanuló fiataloknak legyen egy közösségi tere, ahol szabadidejüket hasznos programokon tölthessék el, lehetőleg ingyenesen, illetve ahol szakemberek segíthessenek felmerülő nehézségeikben. Erre a legkézenfekvőbb megoldásnak a hazánkban számos településen működő ifjúsági irodákat találtuk.

2013 májusában egy nyertes TÁMOP pályázatnak köszönhetően elindult Tanoda programunk, a „Kő hátán is” címmel (TÁMOP-3.3.9.A-12/1-2012-0024). Ennek következtében egyre több iskolával alakul ki jó kapcsolatunk, valamint egyre több diák jár be az irodába. A programban hátrányos helyzetű és/vagy vállaltan roma származású gyerekek kerültek bevonásra, valamint célunk, hogy ne csupán az iskolai teljesítményükben sikerüljön javulást elérnünk, hanem a közösséghez tartozás érzését is kialakítsuk, valamint érzékenyítsük őket egymás problémáira is.

Együttműködésünk során időnként helyet biztosítunk a Kőbányai Diák- és Ifjúsági Tanács üléseinek, valamint közös programokkal tesszük mindkét fél programjait minél több diák és fiatal számára elérhetővé.